فرشاد مجسمه‌های سنگی

مجسمه‌های سنگی

مجسمه‌های سنگی نام قطعه 14ام از آلبوم 404 فرشاده. اگر شنونده هیپ‌هاپ باشید که هیچ اگر نه در این آسمان تاریک موسیقی ایران هنوز تعدادی ستاره میدرخشند که یکی از پرنورترین‌هاشون فرشاده؛ با شخصیتی مستقل و سابقه و تجربه‌ای بسیار و کارهایی با فضای تاریک، سرد و خشن. آلبوم 404 که تابستان 97 منتشر شد …

مجسمه‌های سنگی ادامه مطلب »